Novosti opširnije


Novosti


Image

20. 03. 2018.

Rezultati našeg istraživanja u časopisu Žmigavac


U Novom listu izlazi sada već kultni dvomjesečnik o kulturi i sigurnosti cestovnog prometa - prilog Žmigavac.


Izdaje ga Autoklub Rijeka u suradnji sa Županijskim savjetom za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije. U ovom izdanju objavljeni su rezultati našeg velikog istraživanja koje smo predstavili na 42. Međunarodnom stručnom seminaru o prometnoj infrastrukturi i sigurnosti u prometu "Ceste 2018“. Rezultatima istraživanja, ali i ostalim zanimljivim temama prikazanima u časopisu možete pristupiti na linku: http://www2.pgz.hr/doc/pomorstvo/zmigavac/84.pdf.