NAJČEŠĆA PITANJA

Potražite odgovore na neka od najčešćih pitanja...Distrakcija je stanje odvraćene ili pogrešno usmjerene pažnje od radnji koje su bitne za sigurnu vožnju.


Bio-mehanička/fizička distrakcija

Kognitivna/spoznajna distrakcija

Vizualna distrakcija

Slušna distrakcija


Iznos novčane kazne za korištenje mobilnog uređaja tijekom vožnji je 500,00 kuna.


Korištenje mobilnog uređaja tijekom vožnji dozvoljeno je u slučaju da se upotrebljava naprava koja omogućava njegovo korištenje bez upotrebe ruke.


Na području RH korištenje mobilnog uređaja strogo je zabranjeno sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (članak 196. stavak 3.), koji glasi: “Vozač vozila za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati mobitel niti druge uređaje na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom”. Cijeli Zakon dostupan je na linku: https://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama.


Ministarstvo Unutarnjih Poslova RH u 2017. godini novčano je kaznilo 37.362 vozača zbog korištenja mobilnog uređaja tijekom vožnji.


Korištenje mobilnog uređaja tijekom vožnje često rezultira produženim vremenskim razdobljem za odgovarajuće reagiranje na neočekivane događaje vezane uz upravljanje vozilom, sporijom reakcijom na uočavanje prometnih znakova te pri usporavanju vozila. Vozači koji koriste mobilne uređaje tijekom vožnje obično voze sporije, odnosno narušena im je sposobnost održavanja prikladne brzine. Isto tako, gledaju ravno naprijed bez korištenja ogledala u vozilu čime im je reducirano vidno polje. Tijekom vožnje rade kraće razmake između vozila i mijenjaju smjer na neadekvatan način. Korištenje mobilnih uređaja tijekom vožnje rezultira povećanim mentalnim radom (vozači su pod većim stresom i frustracijama nego inače) i smanjenjem svijesti o okolini.


Istraživanje o utjecaju korištenja mobilnih uređaja na vrijeme reakcije vozača provodilo se pomoću dvije metode: metodom anketiranja i metodom promatranja o korištenju mobilnih uređaja.


Prema našim provedenim istraživanjima, 56% Hrvata koristi mobilni uređaj tijekom vožnje. Najveći broj ispitanika, 68%, koristi mobilni uređaj tijekom čekanja na semaforu, dok ih čak 66% koristi mobilni uređaj tijekom cjelokupne vožnje. Njih 57% koristi ih dok čekaju u gužvi, a 27% ispitanika koristi ih tijekom čekanja na naplatnim kućicama. 


U svrhu glasovne komunikacije, 16% ispitanika jako često koristi mobilni uređaj tijekom vožnje, dok 88% vozača nikada ne igra igrice na mobilnom uređaju tijekom vožnje. Čitanje/pisanje tekstualnih poruka 18% ispitanika reklo je da rijetko koristi, dok 23% njih rijetko koristi navigaciju na mobilnom uređaju tijekom vožnje. Ispitanici su se izjasnili da njih 60% nikada ne koristi društvene mreže, dok njih 59% nikad ne koriste čitanje/pisanje e-mail poruka na svom mobilnom uređaju dok upravljaju vozilom.


91% ispitanika svjesno je kako korištenjem mobilnog uređaja tijekom vožnje ugrožavaju sebe i ostale sudionike u prometu. Od aktivnosti koje mogu obavljati na svom mobilnom uređaju tijekom vožnje, za glasovnu komunikaciju smatraju da najmanje utječe na vrijeme reakcije vozača, dok njih 49% smatra da igranje igrica izrazito puno utječe na njihovo vrijeme reakcije.