FOTO GALERIJA

FOTO GALERIJA SA PROVEDENIH AKTIVNOSTI

15. 03. 2018.

Posjet gradovima Šibenik i Gospić

Posjet gradovima Šibenik i Gospić

01. 03. 2018.

Posjet gradovima Đakovo i Grubišno polje

Posjet gradovima Đakovo i Grubišno polje

09. 02. 2018.

Posjet otoku Korčula

Posjet otoku Korčula

05. 02. 2018.

Rodmax predavanje

Rodmax predavanje

16. 01. 2018.

Radionica i predavanje vozačima ZET-a

Radionica i predavanje vozačima ZET-a

12. 12. 2017.

Radionica i predavanje vozačima ZET-a

Radionica i predavanje vozačima ZET-a

23. 11. 2017.

Smotra Sveučilišta 2017

Smotra Sveučilišta 2017

27. 10. 2017.

Rent-a-car anketiranje

Rent-a-car anketiranje

17. 10. 2017.

Dani otvorenih vrata na FPZ-u

Dani otvorenih vrata na FPZ-u

02. 10. 2017.

Suradnja s autoškolom Rodmax

Suradnja s autoškolom Rodmax

19. 09. 2017.

Suradnja s autoklubom Rijeka

Suradnja s autoklubom Rijeka

07. 09. 2017.

Seminar PC-CRASH 2017

Seminar PC-CRASH 2017

04. 09. 2017.

Kampanja Back to school

Kampanja Back to school

20. 07. 2017.

Kampanja Revni Građanin

Kampanja Revni Građanin

17. 07. 2017.

Dijeljenje letaka na NP Lučko

Dijeljenje letaka na NP Lučko

12. 07. 2017.

Promocija projekta u Zagorju

Promocija projekta u Zagorju

28. 06. 2017.

Promocija projekta na zagrebačkim cestama

Promocija projekta na zagrebačkim cestama

19. 06. 2017.

Distribucija promotivnih materijala u Zagrebu

Distribucija promotivnih materijala u Zagrebu

15. 06. 2017.

Anketiranje u EKO-TAXI Zagreb

Anketiranje u EKO-TAXI Zagreb

14. 06. 2017.

Promocija projekta u MMPI

Promocija projekta u MMPI

02. 06. 2017.

Konferencija ZIRP

Konferencija ZIRP

26. 05. 2017.

Mjerenje učestalosti korištenja mobilnih uređaja u Zagrebu

Mjerenje učestalosti korištenja mobilnih uređaja u Zagrebu